Poolrengöring 1L

415 kr

Poolrengöring! En fräsch och sund klorfri badtunna eller spabad är faktiskt möjligt att uppleva med hjälp av BioCool Disinfect my pool.
Läs mer

889

Pooldesinfektion - BioCool Disinfect my pool. Klorfritt, miljövänligt och helt biologiskt nedbrytbart. En önskedröm som blivit verklighet.

NY STÖRRE FLASKA MED FÖRBÄTTRADE ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Ersätter Biocool Pooldesinfektion 500 ml.


Små pooler

Det är viktigt att vara medveten om att även små pooler ska ha en sund, giftfri och hälsosam vattenmiljö. Därför har BioCool utvecklat en produkt som är speciellt avsedd för små pooler på upp till 10 000 liters volym.


Badtunnor och Spabad

En fräsch och sund klorfri badtunna eller spabad är faktiskt möjligt att uppleva med hjälp av BioCool Disinfect my pool. Då håller du ditt bad bakteriefritt och hälsosamt. Snällt mot dig och snällt mot naturen.

Denna poolrengöring är snabbt, enkelt och väldigt effektiv! Före varje baddag tillsätts 20 ml per 1000L vatten.(en mindre pool eller badtunna.) Klart!

Har du en damm du vill hålla ren, häll i ca 20 ml (i en mindre damm) en gång i veckan. Då slipper du bakterier och alger.

Produkten är klorfri och biologiskt nedbrytbar. Det är viktigt att vara medveten om att både små och stora pooler ska ha en sund, giftfri och hälsosam vattenmiljö. Därför har BioCool utvecklat en effektiv och miljövänlig produkt som kan användas till badtunnor, spabad och bassänger. Var alltid noga med att duscha före badet. Att låta bli att duscha bidrar till kraftigt ökad tillväxt av bakterier i badvattnet.


Flytande desinfektionsmedel för rent badvatten. Produkten är nedbrytbar i naturen. Biocool Disinfect my pool för klorfri*, enkel, effektiv och luktfri desinfektion av badvatten.

Produkten är verksam vid alla pH-värden utan att tappa effekt vilket gör att mätning och justering av pH i badvattnet inte behövs.

Den inbyggda doseringen gör handhavandet mycket enkelt.

Inga kompletterande produkter krävs. I vissa fall kan flockningsmedlet Biocool Clear my pool water behövas för att partiklar i badvattnet lättare ska fångas upp av filtersystemet.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Innehåller 1000 ml.


ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Observera att doseringen är baserad på användning av vatten som motsvarar drickbart kranvatten. All annan användning är otillåten om den inte särskilts tillåtits.


SPABAD OCH BADTUNNA MED FILTERSYSTEM

Vid uppstart eller byte av vatten:

Dag 1: Byt till ett rent filter eller backspola reningsverket och dosera 120 ml per 1000 liter vatten.

Dag 2: Om vattnet upplevs grumligt, upprepa steg 1 igen. Klart för bad!

Underhåll:

1. Dosera 40 ml per 1000 liter efter varje baddag. Vid tillfällen med fler badgäster än badet är avsett för, stöddosera med 10 ml per extra badgäst och 1000 liter vatten.

2. Dosera 40 ml per 1000 liter vatten var 7:e dag från uppstart.

3. Vid grumligt vatten, byt filter och dosera 40 ml per 1000 liter varje dag tills badvattnet har klarnat.

4. Kontrollera filtret regelbundet. Byt hellre för ofta än för sällan!


BADTUNNA UTAN FILTERSYSTEM

Dag 1: Fyll badtunnan med vatten.

a). Om bad ska ske direkt, vänta med dosering till efter bad.

b). Dosera 120 ml per 1000 liter vatten.

Dag 2: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.

Dag 3: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.

Dag 4: Töm badtunnan och rengör karet.

Avvakta alltid 12 timmar med bad efter dosering av Biocool Disinfect my pool. Produkten behöver tid på sig att fördelas och oskadliggöra bakterierna.


BRA ATT VETA:

Mätning och justering av pH, alkalitet och klor i badvattnet är inte nödvändigt. Biocool Disinfect my pool är kompatibel med andra poolkemikalier som exempelvis klor. För rengöring av pappersfilter rekommenderar vi Biocool Clean my pool filter och för rengöring av kar och slangar Biocool Shock my spa system. Produkten är lätt nedbrytbar i naturen, men kontrollera lokala föreskrifter före tömning av vattnet.

*Biocools produkter är fria från föreningar som frisätter aktivt klor och genererar därmed inga kloraminer och organiska klorföreningar, vilka är hälsoskadliga.

Fara. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID. Verksamt ämne: Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC), 20 g/kg.


Produkten är ej klassad som farligt avfall.

Förpackningen sorteras som hårdplast.